کد: 6295

1500 متر زمین در ویلادشت ملارد به ابعاد 25 در 60 متر سند مالکیت تک برگ عرصه و اعیان

کد: 4312

1500 متر زمین در ویلادشت ملارد از دوطرف دیوارکشی شده نامه جهاد کشاورزی سند مالکیت تک برگ عرصه و اعیان
قیمت: 3,000,000,000 تومان

کد: 6247

1500 متر زمین در ویلادشت ملارد چهاردیواری شده در موقعیت نصب انشعابات آب ، برق و گاز سند مالکیت شش دانگ عرصه و اعیان
قیمت: 7,500,000,000 تومان

کد: 5768 فروخته شد

1875 متر زمین در ویلادشت ملارد چهاردیواری سند شش دانگ عرصه و اعیان
قیمت: 5,300,000,000 تومان

کد: 1489 فروخته شد

2 قطعه زمین 2000 متر چهاردیواری واقع در منطقه ویلا سازی شده سند شش دانگ

کد: 1295 فروخته شد

3000 متر زمین در ابعاد 125 در 25 متر بر اصلی در موقعیت آب ، برق و گاز سه طرف دیوار کشی شده دارای سند تک برگ شش دانگ

کد: 4411 فروخته شد

1500 متر زمین چهاردیواری در موقعیت نصب انشعابات آب ، برق و گاز سند مالکیت تگ برگ شش دانگ
قیمت: 2,750,000,000 تومان

کد: 3840 فروخته شد

2000 متر زمین انشعابات آب ، برق و گاز در موقعیت ملک دارای سند شش دانگ
قیمت: 4,000,000,000 تومان

کد: 3427 فروخته شد

10000 متر زمین امکانات آب ، برق سه فاز و گاز صنعتی سند شش دانگ
قیمت: 5,500,000,000 تومان

کد: 1887 فروخته شد

دو قطعه زمین 2050 متر و 1950 متر جمعا 4 هزارمتر زمین چهاردیواری دارای دو جلد سند مالکیت شش دانگ قابلیت معاوضه هم دارد
قیمت: 16,000,000,000 تومان

کد: 2036 فروخته شد

2000 متر زمین سه طرف دیوار کشی شده و نما بلوک سیمانی ( چهاردیواری) دو قطعه هر کدام 25 ^ 80 متر بر دارد دارای سند مالکیت شش دانگ عرصه و اعیان قابلیت معاوضه با ویلا را هم دارد
قیمت: 10,000,000,000 تومان

کد: 3284 فروخته شد

1500 متر زمین چهاردیواری نما سنگ بر 12 متری انشعابات کنتور آب ، برق و گاز در موقعیت ملک سند مالکیت شش دانگ تک برگ
قیمت: 4,500,000,000 تومان

کد: 633 فروخته شد

١٥٠٠ متر زمين در ابعاد ٦٠*٢٥ قطعه ٧٤٧ سند شش دانگ ( انتقال قطعى )

کد: 1575 فروخته شد

1500 متر زمین چهاردیواری با سند 6 دانگ دارای سهمیه آب کشاورزی از موتورخانه

کد: 2659 فروخته شد

1500 متر زمین چهاردیواری ارتفاع دیوارها 1/5 متر سیستم آبیاری درختان استخرشنا سند مالکیت شش دانگ

کد: 182 فروخته شد

1500 متر زمین در شهرک ویلادشت درابعاد 25 *60 سند شش دانگ و انتقال قطعی

کد: 349 فروخته شد

1750 متر زمین امکانات : آب ، برق ، گاز سهمیه آب کشاورزی سند شش دانگ

کد: 2118 فروخته شد

4000 متر زمین در ابعاد 25 ^ 80 بر کوچه 12 متری سند مالکیت شش دانگ شاهنشاهی

صفحه 1 از 1