کد: 1481

500 متر زمین سند مالکیت سه دانگ از شش دانگ بهترین موقعیت جهت سرمایه گذاری
قیمت: 1,800,000,000 تومان

کد: 5483

زمین های صنایع دفاع شهریار مسکونی و تجاری در بهترین موقعیت
قیمت: 5,300,000,000 تومان

کد: 3967

750 متر زمین با کاربری مسکونی قواره ملک دو بر بر بلوار اصلی با استعلام ثبت ، دارایی و شهرداری دارای 3 دانگ سند از شش دانگ واقع در بهترین نقطه وزارت دفاع ( فاز1 ) شماره قطعه : 233
قیمت: 4,000,000,000 تومان

کد: 5315

570 متر زمین از اراضی وزارت دفاع شهریار و اندیشه کاربری مسکونی و تجاری مناسب جهت سرمایه گذاری سند دو دانگ از شش دانگ جهت استعلام قیمت تماس بگیرید دو قطعه زمین 135 متری در امیریه شهریار قولنامه از سند مادر یک قطعه زمین 175 متری قولنامه از سند مادر قیمت : متری 6 میلیون

کد: 5245

500 متر زمین در اراضی وزارت دفاع شهریار و اندیشه سند سه دانگ مناسب سرمایه گذاری قیمت فوق العاده
قیمت: 1,750,000,000 تومان

کد: 5244

1000 متر زمین با ابعاد 20*50 سند شش دانگ عرصه و اعیان دسترسی فوق العاده در منطقه شهریار

کد: 4342

1000 متر زمین از اراضی وزارت دفاع شهرستان شهریار در ابعاد 20 در 50 با سند شش دانگی و کاربری مسکونی موقعیت بسیار عالی مابین دو بلوار و شاهراه اصلی بوار شهیدان اینانلو و بلوار شورا ثبت دقیق موقعیت شهرک در نقشه گوگل مپ
قیمت: 5,500,000,000 تومان

کد: 4214

فروش 1000 متر زمین کاربری مسکونی سند تک برگ شش دانگ با انتقال قطعی به نام خریدار اراضی وزارت دفاع شهریار انتهای اندیشه فاز یک
قیمت: 3,900,000,000 تومان

کد: 1293 فروخته شد

1000متر زمین با کابری مسکونی دارای سند شش دانگ

کد: 3250

1000 متر زمین در ابعاد 20 ^ 50 با کاربری مسکونی دارای سند مالکیت شش دانگ
قیمت: 3,400,000,000 تومان

کد: 1636 فروخته شد

1000 متر زمین با کاربری مسکونی سند تک برگ
قیمت: 2,700,000,000 تومان

کد: 724 فروخته شد

هزار متر زمین با موقعیت عالی واقع در اراضی وزارت دفاع شهریار
قیمت: 2,600,000,000 تومان

کد: 1344 فروخته شد

یک قطعه از زمین‌‌ های وزارت دفاع با موقعيت عالي به متراژ1500 متر ( فروش فوري )
قیمت: 2,400,000,000 تومان

صفحه 1 از 1