1000 متر زمین با کاربری مسکونی سند تک برگ
قیمت: 2,700,000,000 تومان

  • شهریار ، وزارت دفاع
  • کد: 1636 مسکونی

هزار متر زمین با موقعیت عالی واقع در اراضی وزارت دفاع شهریار
قیمت: 2,600,000,000 تومان

  • شهریار ، وزارت دفاع
  • کد: 724 مسکونی

1000 متر زمین با سند 3 دانگ از شش دانگ
قیمت: 2,550,000,000 تومان

  • شهریار ، وزارت دفاع
  • کد: 1481 سایرموارد

یک قطعه از زمین‌‌ های وزارت دفاع با موقعيت عالي به متراژ1500 متر ( فروش فوري )
قیمت: 2,400,000,000 تومان

  • شهریار ، وزارت دفاع
  • کد: 1344 مسکونی

1000متر زمین با کابری مسکونی دارای سند شش دانگ
قیمت: 2,500,000,000 تومان

  • شهریار ، وزارت دفاع
  • کد: 1293 مسکونی
صفحه 1 از 1