کد: 5245

500 متر زمین در اراضی وزارت دفاع شهریار و اندیشه سند سه دانگ مناسب سرمایه گذاری قیمت فوق العاده
قیمت: 1,750,000,000 تومان

کد: 5244

1000 متر زمین با ابعاد 20*50 سند شش دانگ عرصه و اعیان دسترسی فوق العاده در منطقه شهریار

کد: 4342

1000 متر زمین از اراضی وزارت دفاع شهرستان شهریار در ابعاد 20 در 50 با سند شش دانگی و کاربری مسکونی موقعیت بسیار عالی مابین دو بلوار و شاهراه اصلی بوار شهیدان اینانلو و بلوار شورا ثبت دقیق موقعیت شهرک در نقشه گوگل مپ
قیمت: 5,500,000,000 تومان

کد: 4214

فروش 1000 متر زمین کاربری مسکونی سند تک برگ شش دانگ با انتقال قطعی به نام خریدار اراضی وزارت دفاع شهریار انتهای اندیشه فاز یک
قیمت: 3,900,000,000 تومان

کد: 3967

750 متر زمین با کاربری مسکونی قواره ملک دو بر بر بلوار اصلی با استعلام ثبت ، دارایی و شهرداری دارای 3 دانگ سند از شش دانگ واقع در بهترین نقطه وزارت دفاع ( فاز1 ) شماره قطعه : 233
قیمت: 4,000,000,000 تومان

کد: 1293 فروخته شد

1000متر زمین با کابری مسکونی دارای سند شش دانگ

کد: 3250

1000 متر زمین در ابعاد 20 ^ 50 با کاربری مسکونی دارای سند مالکیت شش دانگ
قیمت: 3,400,000,000 تومان

کد: 1636 فروخته شد

1000 متر زمین با کاربری مسکونی سند تک برگ
قیمت: 2,700,000,000 تومان

کد: 724

هزار متر زمین با موقعیت عالی واقع در اراضی وزارت دفاع شهریار
قیمت: 2,600,000,000 تومان

کد: 1481

1000 متر زمین با سند 3 دانگ از شش دانگ
قیمت: 2,550,000,000 تومان

کد: 1344 فروخته شد

یک قطعه از زمین‌‌ های وزارت دفاع با موقعيت عالي به متراژ1500 متر ( فروش فوري )
قیمت: 2,400,000,000 تومان

صفحه 1 از 1