کد: 4934

فروش باغ چهار دیواری در ابعاد ۶۰ در ۲۰ متر ۱۲۰۰ متری در والفجر شهریار درختان میوه مثمر قدیمی سند شش دانگ عرصه و اعیان
قیمت: 18,000,000,000 تومان

کد: 5013

۸۰۰ متر زمین در شهرک والفجر سند مالکیت تک برگ عرصه واعیان
قیمت: 5,500,000,000 تومان

کد: 3104 فروخته شد

1000 متر زمین چهاردیواری 80 متر بنای قدیمی دارای سند مالکیت شش دانگ
قیمت: 12,000,000,000 تومان

کد: 1881 فروخته شد

1325 متر زمین چهاردیواری دارای 50 متر جواز ساخت از شهرداری درب ماشین رو سند مالکیت شش دانگ
قیمت: 2,200,000,000 تومان

کد: 1880 فروخته شد

600 متر زمین سند شش دانگ در موقعیت نصب آب ، برق و گاز
قیمت: 1,100,000,000 تومان

کد: 1879 فروخته شد

زمین 700 متری با 14 متر بر دارای سند مالکیت شش دانگ مشاع

کد: 297 فروخته شد

1000 متر زمین که سه طرف ویلا سازی شده است و سند 6 دانگی با انتقال قطعی
قیمت: 700,000,000 تومان

صفحه 1 از 1