1000 متر زمین سه طرف دیوارکشی شده انشعابات در موقعیت ملک سند مالکیت شش دانگ
تماس قیمت: 2,350,000,000 تومان

  • شهریار ، وائین
  • کد: 3249 باغ و باغچه
فروخته شد

182 متر زمین در وائین با کاربری مسکونی و جواز ساخت 3 طبقه 2 واحدی

  • شهریار ، وائین
  • کد: 554 مسکونی

600 متر زمین چهاردیواری دارای جواز ساخت تجاری و مسکونی سند مالکیت شش دانگ
تماس قیمت: 4,100,000,000 تومان

  • شهریار ، وائین
  • کد: 2905 تجاری مسکونی

220 متر زمین با کاربری مسکونی دارای سند مالکیت تک برگ
تماس قیمت: 1,600,000,000 تومان

  • شهریار ، وائین
  • کد: 2366 مسکونی
صفحه 1 از 1