320 هکتار زمین کشاورزی ، با کاربری زراعی درای یک حلقه چاه آب 6 اینچی سند مالکیت شش دانگ تک برگ

  • کبودراهنگ ، کبودرآهنگ
  • کد: 2299 زمین زراعی
صفحه 1 از 1