کد: 1509 فروخته شد

10 هزار متر زمین سند شش دانگ جهت کار گلخانه اجاره داده می شود

ودیعه: 50,000,000 تومان - اجاره: 5,000,000 تومان

صفحه 1 از 1