500 متر زمین با کاربری زراعی دارای قولنامه از سند مادر
تماس قیمت: 120,000,000 تومان

  • شهریار ، نصیر آباد
  • کد: 2818 388
صفحه 1 از 1