567 متر زمین با موقعیت تجاری قواره ملک دو بر آب لوله کشی ، برق 25 آمپر و گاز شهری 20 متر بنا و مجوز 60 متر ساخت دارد سند شش دانگ

  • شهریار ، میدان نماز
  • کد: 31 تجاری
صفحه 1 از 1