1800 متر زمین چهاردیواری سهمیه آب کشاورزی امکانات : آب ، برق
قیمت: 252,000,000 تومان

  • ملارد ، مهرچین
  • کد: 536 زمین زراعی

1575 متر چهاردیواری با جواز 60 متر بنا یرایداری ، آب ، برق و گاز تا پای زمین در موقعیت نصب می باشند
قیمت: 126,000,000 تومان

  • ملارد ، مهرچین
  • کد: 235 زمین زراعی

1575متر زمین چهاردیواری با جواز 60 متر سرایداری دارای آب ، برق ، گاز سر ملک
قیمت: 126,000,000 تومان

  • ملارد ، مهرچین
  • کد: 369 صنعتی
صفحه 1 از 1