5000 متر زمین کشاورزی سه طرف دیوار کشی شده انشعابات در موقعیت ملک سند ششدانگ
تماس قیمت: 5,000,000,000 تومان

  • شهریار ، منجیل آباد
  • کد: 4468 160

3050 متر مساحت زمین قواره ملک دو نبش با کاربری صنعتی دارای پروانه تاسیس گلخانه انشعابات آب شرب ( در موقعیت نصب برق و گاز ) سند مالکیت تک برگ شش دانگ
قیمت: 3,670,000,000 تومان

  • شهریار ، منجیل آباد
  • کد: 4421 130

54000 متر زمین زراعی سند تک برگ ضمنا معاوضه با زمین و باغ را دارد
تماس

  • شهریار ، شهریار
  • کد: 1579 684
صفحه 1 از 1