کد: 6478

10000 متر زمین در منجیل آباد شهریار کاربری زراعی دو نبش باامکان استفاده از کانال آب در موقعیت نصب انشعاب گاز دارای نقشه UTM واگذاری بصورت قولنامه ای
قیمت: 10,000,000,000 تومان

کد: 4421

3050 متر مساحت زمین قواره ملک دو نبش با کاربری صنعتی دارای پروانه تاسیس گلخانه انشعابات آب شرب ( در موقعیت نصب برق و گاز ) سند مالکیت تک برگ شش دانگ

کد: 4468 فروخته شد

5000 متر زمین کشاورزی سه طرف دیوار کشی شده انشعابات در موقعیت ملک سند ششدانگ
قیمت: 10,000,000,000 تومان

کد: 5311 فروخته شد

زمین مسکونی در خیابان سلیمی روستای منجیل آباد
قیمت: 627,000,000 تومان

کد: 1579 فروخته شد

54000 متر زمین زراعی سند تک برگ ضمنا معاوضه با زمین و باغ را دارد

صفحه 1 از 1