500 متر زمین 1 متر دیوارکشی شده دارای قولنامه از سند مادر
تماس قیمت: 13,000,000,000 تومان

  • ماهدشت ، پیشک
  • کد: 3848 زمین زراعی

256 متر زمین چهاردیواری کوچه 12 متری انشعابات آب و برق در موقعیت ملک دارای قولنامه از سند مادر
تماس قیمت: 2,500,000,000 تومان

  • ماهدشت ، شورقلعه
  • کد: 3849 زمین زراعی
صفحه 1 از 1