10500 متر زمین تجاری دو بر با سند منگوله دار چهار دیواری گلی 80 * 130
قیمت: 1,575,000,000 تومان

  • ماهدشت ، ماهدشت
  • کد: 236 تجاری

10500متر زمین تجاری چهاردیواری قدیمی 2بر با سند منگوله دار
قیمت: 1,575,000,000 تومان

  • ماهدشت ، ماهدشت
  • کد: 370 تجاری
صفحه 1 از 1