فروخته شد

10500 متر زمین تجاری دو بر با سند منگوله دار چهار دیواری گلی 80 * 130

  • ماهدشت ، ماهدشت
  • کد: 236 تجاری

10500متر زمین چهاردیواری کاربری تجاری قواره ملک دوبر سند مالکیت تک برگ

  • ماهدشت ، ماهدشت
  • کد: 370 تجاری
صفحه 1 از 1