کد: 3309 فروخته شد

2500 متر زمین کاربری زراعی سند شش دانگ شاهنشاهی قابلیت معاوضه با آپارتمان در تهران
قیمت: 13,750,000,000 تومان

صفحه 1 از 1