کد: 5370

4000 متر زمین در لم آباد شهریار سهمیه آب کشاورزی زمین خام می باشد سند مالکیت تک برگ عرصه و اعیان
قیمت: 12,000,000,000 تومان

کد: 5549

460 متر زمین تجاری در لم آباد ملارد 9 متر بر اماده برای ساخت واگذاری ملک به صورت قولنامه ای
قیمت: 9,200,000,000 تومان

کد: 4186 فروخته شد

1400 متر زمین دورتا دور حصار کشی شده انشعابات برق قانونی واگذاری به صورت وکالت از سند مادر
قیمت: 6,500,000,000 تومان

کد: 2743 فروخته شد

105 متر زمین امکانات : آب ، برق و گاز در موقعیت ملک دارای قولنامه از سند مادر ( خرید از بومی محل ) فروش یا معاوضه با آپارتمان
قیمت: 210,000,000 تومان

کد: 2614 فروخته شد

1250 متر زمین خالی انشعابات برق قانونی ، آب و گاز در موقعیت ملک داخل مجموعه ویلایی با نگهبانی 24 ساعته سهمیه آب کشاورزی 30 دقیقه در طول هر 10 روز سند مالکیت تک برگ عرصه و اعیان
قیمت: 625,000,000 تومان

کد: 265 فروخته شد

480 متر زمین چهاردیواری قواره زمین به صورت دو نبش دارای سند تگ برگ

کد: 1479 فروخته شد

1500 متر زمین چهار دیواری انشعابات آب ، برق و گاز قانونی مجوز عدم خلاف از شهرداری سند شش دانگ

کد: 1629 فروخته شد

1250 متر زمین با درختان میوه مثمر قواره ملک دو بر انشعابات آب ، برق و گاز در موقعیت ملک دارای قولنامه از سند مادر
قیمت: 1,875,000,000 تومان

کد: 1238 فروخته شد

420 متر زمین چهاردیواری با 80 متر فونداسیون ، سند تک برگی در موقعیت نصب آب ، برق و گاز

کد: 1498 فروخته شد

500 متر زمین امکانات آب ، برق و گاز در موقعیت ملک سند تک برگ

صفحه 1 از 1