فروخته شد

موقعیت مشابه شهرک ویلایی دهکده باران 150 هزار متر ( 15 هکتار ) زمین بایر سند شش دانگ عرصه و اعیان بر ملک حدودا 250 متر قیمت : متری 600 هزار تومان
تماس قیمت: 90,000,000,000 تومان

  • ملارد ، قلعه فرامرزیه
  • کد: 4478 زمین زراعی

دو قطعه زمین 600 متری انشعابات آب ، برق و گاز در موقعیت ملک دارای وکالت از سند مادر
تماس

  • ملارد ، قلعه فرامرزیه
  • کد: 3911 باغ و باغچه
فروخته شد

1200 متر زمین انشعابات آب ، برق و گاز در موقعیت ملک دارای سند مالکیت تک برگ
قیمت: 1,200,000,000 تومان

  • ملارد ، قلعه فرامرزیه
  • کد: 3323 زمین زراعی
صفحه 1 از 1