400 هکتار زمین کشاورزی و دامپروری سند کشاورزی و مرتع

  • فیروزکوه ، فیروزکوه
  • کد: 2305 زمین زراعی

20 هکتار زمین بر جاده اصلی امکانات : چاه آب 60 متر نگهبانی زمین در حال حاضر زیر کشت سند مالکیت شش دانگ قابل توجه سرمایه گذاران و در موقعیت توریستی و گردشگری می باشد

  • فیروزکوه ، فیروزکوه
  • کد: 2153 زمین زراعی
صفحه 1 از 1