کد: 2153 فروخته شد

20 هکتار زمین بر جاده اصلی امکانات : چاه آب 60 متر نگهبانی زمین در حال حاضر زیر کشت سند مالکیت شش دانگ قابل توجه سرمایه گذاران و در موقعیت توریستی و گردشگری می باشد

کد: 2305 فروخته شد

400 هکتار زمین کشاورزی و دامپروری سند کشاورزی و مرتع

کد: 3338 فروخته شد

زمینی به مساحت 7500 متر دارای سه عدد چشمه اختصاصی اب معدنی 3 عدد چشمه اختصاصی با خالصی 97 درصد مناسب جهت سرمایه گذاری
قیمت: 6,500,000,000 تومان

صفحه 1 از 1