کد: 6571

شهریار منطقه فردوسیه فروش 250 متر زمین مسکونی با جواز ساخت آماده ۴ طبقه ۳ طبقه رو پیلوت که دو ساختمان مجاور ملک نیز ساخته شده با شرایط عالی
قیمت: 1,750,000,000 تومان

کد: 6009

4300 متر زمین در فردوسیه شهریار کابری زراعی سه طرف دیوارکشی شده دیوار کاهگلی در موقعیت نصب انشعابات چهار ساعت سهمیه آب کشاورزی ابعاد 45*94 داخل بنچاق 70 متر بنا کارگری قید شده است 500 متر فاصله با بافت شهری اقدام به اخذ سند تک برگ
قیمت: 17,600,000,000 تومان

کد: 5990

241 متر زمین مسکونی در فردوسیه شهریار ابعاد زمین 10*24 موقعیت زمین جنوبی دارای دستور نقشه وutm واگذاری ملک بصورت قولنامه ای

کد: 222

3000 متر زمین چهاردیواری در فردوسیه شهریار قواره ملک به صورت دوبر دارای جواز گلخانه تا درب ملک آسفالت شده انشعابات برق تک فاز و 3 فاز 50 آمپر ، آب لوله کشی شده و سهمیه آب چاه سند مالکیت تک برگ
قیمت: 15,000,000,000 تومان

کد: 4445 فروخته شد

183 متر مساحت زمین در فردوسیه شهریار قواره ملک دوبر کاربری مسکونی قابلیت اخذ جواز ساخت تا 5 طبقه
قیمت: 1,830,000,000 تومان

کد: 3116 فروخته شد

1500 متر زمین سند مالکیت تک برگ
قیمت: 1,800,000,000 تومان

کد: 5366 فروخته شد

فروش 1 هکتار زمین چهاردیواری انشعابات آب ، برق و گاز در موقعیت ملک نزدیک بافت مسکونی سند مالکیت تک برگ
قیمت: 30,000,000,000 تومان

کد: 5333 فروخته شد

433 متر زمین چهاردیواری در فردوسیه شهریار 20 متر بنا نیمه کاره استخر چال برق مصرفی
قیمت: 910,000,000 تومان

کد: 4853 فروخته شد

158 متر زمین در میدان نماز فردوسیه دارای جواز ساخت مسکونی
قیمت: 1,400,000,000 تومان

کد: 4449 فروخته شد

1000 متر زمین چهاردیواری در موقعیت نصب انشعابات واگذاری ملک بصورت قولنامه از سند مادر می باشد
قیمت: 1,800,000,000 تومان

کد: 33 فروخته شد

11 هزار متر زمین با کاربری ( کشاورزی - صنعتی ) دارای 8 ساعت سهمیه آب کشاورزی امکانات آب ، برق ، گاز و تلفن دارای سند مالکیت شش دانگ
قیمت: 5,500,000,000 تومان

کد: 2589 فروخته شد

4570 متر زمین چهاردیواری با کاربری مسکونی قواره زمین دو بر انشعابات آب ، برق و گاز در موقعیت ملک سند مالکیت شش دانگ قابلیت معاوضه هم دارد

کد: 3715 فروخته شد

1000 متر زمین چهاردیواری انشعابات در موقعیت ملک نامه جهاد کشاورزی و جواز ساخت دارای سند تک برگ
قیمت: 4,000,000,000 تومان

کد: 2919 فروخته شد

1500 متر زمین چهاردیواری انشعابات آب ، برق و گاز در موقعیت ملک دارای قولنامه از سند مادر
قیمت: 1,275,000,000 تومان

کد: 2677 فروخته شد

1360 متر زمین یک طرف دیوار گلی دارای سند مالکیت شش دانگ تک برگ
قیمت: 952,000,000 تومان

کد: 537 فروخته شد

10 هزار متر زمین چهاردیواری زمینی دو کله با دیوار گلی قدیمی در موقعیت نصب آب ، برق و گاز دارای سند مالکیت تک برگ

کد: 565 فروخته شد

3000 متر زمین در فردوسیه شهریار به ابعاد 60*50 دارای سند منگوله دار
قیمت: 450,000,000 تومان

کد: 1510 فروخته شد

2 قطعه زمین 3000 متری سند شش دانگ منگوله دار
قیمت: 1,800,000,000 تومان

کد: 766 فروخته شد

500 متر زمین 160 متر خرپا به ارتفاع 4/5 متر سرایداری دارای 2 اتاق سرایداری 40 متری پایان کار ، آب ، برق 50 آمپر 3 فاز ، گاز شهری ، سند تک برگ
قیمت: 470,000,000 تومان

صفحه 1 از 1