3000 متر زمین با کاربری زراعی دارای وکالت از سند مادر قیمت هر قطعه 1000 متری = 550 میلیون

  • شهریار ، فرارت
  • کد: 2876 زمین زراعی

6247 متر زمین کشاورزی سند مالکیت تک برگ قیمت : متری 100 تومان
قیمت: 624,700,000 تومان

  • شهریار ، فرارت
  • کد: 1036 زمین زراعی

2500 متر زمین با کاربری مسکونی ، اداری و تجاری امکانات : آب ، برق و گاز در موقعیت ملک سند مالکیت شش دانگ قابلیت معاوضه و مشارک در ساخت هم دارد
قیمت: 32,000,000,000 تومان

  • شهریار ، فرارت
  • کد: 2164 تجاری مسکونی

2200 متر زمین ، قواره زمین به صورت دو بر انشعابات آب ، برق و گاز در موقعیت ملک دارای قولنامه و وکالت از سند مادر قابلیت معاوضه با آپارتمان را دارد
قیمت: 330,000,000 تومان

  • شهریار ، فرارت
  • کد: 1513 زمین زراعی

2400 متر زمین باسند6دانگ با تغییر کاربری با قابلیت وام و امکانات
قیمت: 625,000,000 تومان

  • شهریار ، فرارت
  • کد: 363 صنعتی
صفحه 1 از 1