کد: 4158 فروخته شد

فروش 270 متر زمین واقع در فاز 6 اندیشه کاربری مسکونی مناسب برای سرمایه گذاری سند تک برگ با انتقا قطعی به نام خریدار
قیمت: 1,400,000,000 تومان

صفحه 1 از 1