124 متر زمین با کاربری مسکونی داخل بافت شهری انشعابات در موقعیت ملک دارای سند تک برگ
تماس قیمت: 1,550,000,000 تومان

  • شهریار ، عباس آباد
  • کد: 3780 مسکونی
صفحه 1 از 1