5000 متر زمین در صباشهر شهریار با سند شش دانگ و در موقعیت نصب آب ، برق و گاز
قیمت: 600,000,000 تومان

  • شهریار ، صباشهر
  • کد: 668 زمین زراعی

5900 متر زمین دارای چاه آب
قیمت: 708,000,000 تومان

  • شهریار ، صباشهر
  • کد: 845 زمین زراعی

1500 متر زمین ، سند 6 دانگ ، در موقعیت نصب آب و برق
قیمت: 200,000,000 تومان

  • شهریار ، صباشهر
  • کد: 1068 ورزشی
صفحه 1 از 1