806 متر زمین دو طرف دیوار کشیده شده انشعابات آب ، برق و گاز در موقعیت ملک دارای سند تک برگ مشاع
قیمت: 967,000,000 تومان

  • شهریار ، صباشهر
  • کد: 2707 باغ و باغچه

100 متر زمین با کاربری زراعی سند مالکیت شش دانگ
قیمت: 40,000,000 تومان

  • شهریار ، صباشهر
  • کد: 2325 زمین زراعی

5000 متر زمین در صباشهر شهریار با سند شش دانگ و در موقعیت نصب آب ، برق و گاز
قیمت: 600,000,000 تومان

  • شهریار ، صباشهر
  • کد: 668 زمین زراعی

5900 متر زمین دارای چاه آب
قیمت: 708,000,000 تومان

  • شهریار ، صباشهر
  • کد: 845 زمین زراعی
فروخته شد

1500 متر زمین ، سند 6 دانگ ، در موقعیت نصب آب و برق
قیمت: 200,000,000 تومان

  • شهریار ، صباشهر
  • کد: 1068 ورزشی
صفحه 1 از 1