5000 متر زمین در صباشهر شهریار با سند شش دانگ و در موقعیت نصب آب ، برق و گاز

 • شهریار ، صباشهر
 • کد: 668 977

148 متر زمین با کاربری مسکونی انشعابات در موقعیت ملک دارای قولنامه از سند مادر
تماس قیمت: 577,200,000 تومان

 • شهریار ، صباشهر
 • کد: 3693 206

806 متر زمین دو طرف دیوار کشیده شده انشعابات آب ، برق و گاز در موقعیت ملک دارای سند تک برگ مشاع
تماس قیمت: 967,000,000 تومان

 • شهریار ، صباشهر
 • کد: 2707 488

100 متر زمین با کاربری زراعی سند مالکیت شش دانگ
تماس قیمت: 40,000,000 تومان

 • شهریار ، صباشهر
 • کد: 2325 633

5900 متر زمین دارای چاه آب
قیمت: 708,000,000 تومان

 • شهریار ، صباشهر
 • کد: 845 685
فروخته شد

1500 متر زمین ، سند 6 دانگ ، در موقعیت نصب آب و برق
تماس قیمت: 200,000,000 تومان

 • شهریار ، صباشهر
 • کد: 1068 843
صفحه 1 از 1