6500 متر زمین انشعابات آب ، بق و گاز در موقعیت ملک دارای سند تک برگ

  • ملارد ، صالح آباد
  • کد: 3910 زمین زراعی
صفحه 1 از 1