کد: 3910 فروخته شد

6500 متر زمین انشعابات آب ، بق و گاز در موقعیت ملک دارای سند تک برگ
قیمت: 8,450,000,000 تومان

صفحه 1 از 1