3500 متر زمین با قابلیت دریافت جواز مسکونی و تجاری سند مالکیت تک برگ
تماس قیمت: 22,750,000,000 تومان

  • شهریار ، شهرقدس
  • کد: 2079 425
صفحه 1 از 1