کد: 4828 فروخته شد

3600 متر زمین در شهریار اسکمان آب ، برق و گاز چاه آب دو نبش
قیمت: 10,080,000,000 تومان

صفحه 1 از 1