1000 متر زمین در خیابان هشتم شهرک والفجر در بهترین موقعیت ویلایی و مناسب ساخت ویلا قابلیت معاوضه با زمین یا باغ در شهرک تیسفون را دارد
قیمت: 700,000,000 تومان

  • شهریار ، والفجر
  • کد: 273 زمین زراعی

1200متر زمین ، دارای سند شش دانگ شاهنشاهی اقدام به سند تک برگ داده شده

  • شهریار ، والفجر
  • کد: 2094 تجاری مسکونی

7500 متر زمین ، 45 متر طول و20 متر بر انشعابات در موقعیت ملک دارای قولنامه از سند مادر قابلیت معاوضه هم دارد
قیمت: 3,750,000,000 تومان

  • شهریار ، والفجر
  • کد: 1500 صنعتی

1855 متر زمین دیوار کشی شده سند شش دانگ منگوله دار
قیمت: 2,504,250,000 تومان

  • شهریار ، والفجر
  • کد: 1499 صنعتی
صفحه 1 از 1