دو قطعه زمین 5000 متری با کاربری زراعی سند مالکیت تک برگ مشاع
تماس قیمت: 15,000,000,000 تومان

  • کرج ، شهرک ناز
  • کد: 2741 359
صفحه 1 از 1