کد: 4408 فروخته شد

240 متر مساحت زمین قواره ملک سه بر کاربری مسکونی قابلیت اخذ مجوز ساخت 5 طبقه مناسب جهت ساخت و سرمایه گذاری
قیمت: 4,200,000,000 تومان

کد: 4242 فروخته شد

۲۲۰ متر زمین بر 11متر با جواز ۴ طبقه مسکونی هر طبقه به متراژ 135 متر جواز ساخت ۵۰ متر تجاری سند مالکیت تک برگ با انتقال قطعی به نام خریدار
قیمت: 4,400,000,000 تومان

صفحه 1 از 1