کد: 2886

1070 متر زمین با سند شش دانگ عرصه و اعیان خیابان چهارم شهرک مروارید قابلیت معاوضه دارد تخفیف پای قرارداد
قیمت: 2,700,000,000 تومان

صفحه 1 از 1