کد: 530 فروخته شد

1050 متر زمین در به ابعاد 20^15 در موقعیت نصب آب ، برق و گاز
قیمت: 130,000,000 تومان

صفحه 1 از 1