کد: 3925 فروخته شد

یک قواره زمین 1500 متری با کاربری صنعتی واقع در بافت شهرک صنعتی قلعه میر به فروش میرسد

صفحه 1 از 1