2000 متر زمین با کاربری تجاری و اداری قواره زمین 4 بر ، مناسب جهت سرمایه گذاری

  • شهریار ، شهرک صدف
  • کد: 2289 تجاری
صفحه 1 از 1