فروخته شد

دو قطعه زمین 10 هزار متری با کاربری صنعتی سند مالکیت تک برگ
تماس قیمت: 30,000,000,000 تومان

  • شهرک دانش ، شهرک دانش
  • کد: 2162 628
صفحه 1 از 1