کد: 4580

200 متر خانه کلنگی 50 متر بنا 22 متر مغازه مناسب ساخت و ساز سند ششدانگ
قیمت: 4,000,000,000 تومان

کد: 2622

250 متر زمین بر خیابان اصلی با کاربری تجاری و مسکونی سند در دست اقدام
قیمت: 20,000,000,000 تومان

کد: 1496

820 متر زمین چهار دیواری امکانات در موقعیت ملک دارای سند تک برگ
قیمت: 3,800,000,000 تومان

کد: 1488 فروخته شد

1000 متر زمین ، قولنامه ای انشعابات آب ، برق و گاز قانونی امکان ساخت بنا تا 250 متر دارای پایان کار از شهرداری
قیمت: 1,000,000,000 تومان

صفحه 1 از 1