287 متر زمین با سند شش دانگ

  • شهریار ، بهاران
  • کد: 1472 مسکونی

1250 متر زمین قطعه 58 تفکیکی دارای 3 دانگ از شش دانگ

  • شهریار ، بهاران
  • کد: 1478 مسکونی
صفحه 1 از 1