کد: 4811 فروخته شد

250 متر زمین در ابعاد 10 * 25 موقعیت ملک شمالی مناسب ساخت و ساز و سرمایه گذاری در بهترین منطقه اندیشه
قیمت: 5,200,000,000 تومان

صفحه 1 از 1