کد: 3711 فروخته شد

2300 متر زمین انشعابات در موقعیت ملک مناسب ساخت سوله دارای سند تک برگ
قیمت: 16,100,000,000 تومان

کد: 61 فروخته شد

1000 متر زمین چهاردیواری با سند شش دانگ

کد: 1416 فروخته شد

3000 متر زمین سه بر ، دارای کلیه مجوزهای قانونی مناسب جهت ساخت و ساز جهت سوله ، انبار ، مواد غذایی و دارویی سایر امور تجاری آماده جهت صدور دستور نقشه متناسب با شرایط ساخت و ساز متقاضی در شهرداری سند مالکیت تک برگ

کد: 1482 فروخته شد

1147 متر زمین با کاربری صنعتی دارای قولنامه از سند مادر
قیمت: 573,500,000 تومان

کد: 57 فروخته شد

8000 هزار متر زمین بایر چهاردیواری بر کمربندی چیتگر اندیشه ورودیه قلعه حسن خان سند تک برگ
قیمت: 4,000,000,000 تومان

صفحه 1 از 1