کد: 5281

قطعه زمینی به مساحت 18000 متر مربع در هفت کیلومتری شهرری، با سند شش دانگ و نقشه utm، دارای آب و برق و گاز شهری و خط تلفن با کد تهران، دارای موتور آب چاه نیمه عمیق، چهار دیواری با بنا و دو کله، نبش بزرگراه تهران ورامین، فروش یکجا یا بصورت قطعات تفکیکی، با قابلیت سرمایه گذاری برای مجتمع سازی و تجاری

صفحه 1 از 1