کد: 3447 فروخته شد

1500 متر زمین انشعابات آب ، برق و گاز در موقعیت ملک مناسب جهت سرمایه گذاری دارای سند شش دانگ
قیمت: 3,000,000,000 تومان

کد: 3315 فروخته شد

1250 متر زمین کاربری مسکونی سند شش دانگ با بهترین لوکیشن
قیمت: 3,000,000,000 تومان

کد: 1656 فروخته شد

200 متر زمین مشاع دارای یک دانگ از شش دانگ قابلیت معاوضه با آپارتمان هم دارد
قیمت: 60,000,000 تومان

صفحه 1 از 1