کد: 6673

600 متر زمین بر سینک شهریار بر 12.5 متر کاربری تجاری جواز ساخت 150 متر باغ رستوران سند مالکیت شش دانگ عرصه و اعیان
قیمت: 12,000,000,000 تومان

کد: 4360 فروخته شد

2000 متر زمین قواره ملک دوبر کاربری مسکونی سند مالکیت تک برگ شش دانگ
قیمت: 13,000,000,000 تومان

کد: 344 فروخته شد

زمین به متراژ 1215 متر دارای مجوز 182 متر سالن ، 182 متر زیر زمین و مجوز 155 متر بنا سند 6 دانگ در موقعیت نصب انشعابات آب و برق گاز
قیمت: 18,225,000,000 تومان

صفحه 1 از 1