کد: 3088 فروخته شد

5 هکتار زمین دارای 25 قطعه تفکیکی 2000 متری قطعه بندی شده و هرکدام دارای سند شش دانگ دارای نقشه ترسیمی و خیابان 15 متری از طرح تفکیکی شهرداری
قیمت: 100,000,000,000 تومان

صفحه 1 از 1