دو قطعه زمین 1080 متری بر خیابان اصلی قواره زمین دوبر دارای قولنامه از سند مادر ( اقدام جهت اخذ سند تک برگ داده شده )
تماس قیمت: 2,600,000,000 تومان

  • شهریار ، سقرچین
  • کد: 3814 باغ و باغچه
فروخته شد

1350 متر زمین در سقرچین شهریار بر جاده با سند دار
قیمت: 135,000,000 تومان

  • شهریار ، سقرچین
  • کد: 567 زمین زراعی
صفحه 1 از 1