16000 متر زمین بر اصلی خیابان مناسب ساخت باغ تالار سند تک برگ عرصه و اعیان
قیمت: 40,000,000,000 تومان

  • شهریار ، زرنان
  • کد: 3424 تجاری

16000 متر زمین سهمیه آب کشاورزی سند تک برگ
قیمت: 14,400,000,000 تومان

  • شهریار ، زرنان
  • کد: 3422 باغ و باغچه

13500 زمین با سند تک برگی با موقعیت صنعتی تجاری
قیمت: 2,500,000,000 تومان

  • شهریار ، زرنان
  • کد: 30 زمین زراعی
صفحه 1 از 1