کد: 4873 فروخته شد

800 متر زمین داخل مجموعه در شهریار زرنان سهمیه آب کشاورزی هر 15 روز جهت ابیاری درختان باغ واگذاری ملک به صورت قولنامه از سند مادر مناسب برای سرمایه گذاری
قیمت: 1,100,000,000 تومان

کد: 30 فروخته شد

فروش 2500 متر زمین بر خیابان کاربری صنعتی انشعابات آب وبرق مصرفی سند تک برگ با انتقال قطعی به نام خریدار
قیمت: 54,000,000,000 تومان

کد: 3422 فروخته شد

16000 متر زمین سهمیه آب کشاورزی سند تک برگ
قیمت: 24,000,000,000 تومان

کد: 3424 فروخته شد

16000 متر زمین بر اصلی خیابان مناسب ساخت باغ تالار سند تک برگ عرصه و اعیان
قیمت: 40,000,000,000 تومان

صفحه 1 از 1