13500 زمین با سند تک برگی با موقعیت صنعتی تجاری
قیمت: 2,500,000,000 تومان

  • شهریار ، زرنان
  • کد: 30 زمین زراعی
صفحه 1 از 1