800 متر زمین داخل مجموعه در شهریار زرنان سهمیه آب کشاورزی هر 15 روز جهت ابیاری درختان باغ واگذاری ملک به صورت قولنامه از سند مادر مناسب برای سرمایه گذاری
تماس قیمت: 1,100,000,000 تومان

  • شهریار ، زرنان
  • کد: 4873 27

فروش 2500 متر زمین بر خیابان کاربری صنعتی انشعابات آب وبرق مصرفی سند تک برگ با انتقال قطعی به نام خریدار
قیمت: 54,000,000,000 تومان

  • شهریار ، زرنان
  • کد: 30 695

16000 متر زمین سهمیه آب کشاورزی سند تک برگ
تماس قیمت: 24,000,000,000 تومان

  • شهریار ، زرنان
  • کد: 3422 242

16000 متر زمین بر اصلی خیابان مناسب ساخت باغ تالار سند تک برگ عرصه و اعیان
تماس قیمت: 40,000,000,000 تومان

  • شهریار ، زرنان
  • کد: 3424 241
صفحه 1 از 1