فروش 2500 متر زمین بر خیابان کاربری صنعتی انشعابات آب وبرق مصرفی سند تک برگ با انتقال قطعی به نام خریدار
قیمت: 54,000,000,000 تومان

  • شهریار ، زرنان
  • کد: 30 زمین زراعی

16000 متر زمین سهمیه آب کشاورزی سند تک برگ
تماس قیمت: 24,000,000,000 تومان

  • شهریار ، زرنان
  • کد: 3422 باغ و باغچه

16000 متر زمین بر اصلی خیابان مناسب ساخت باغ تالار سند تک برگ عرصه و اعیان
تماس قیمت: 40,000,000,000 تومان

  • شهریار ، زرنان
  • کد: 3424 تجاری
صفحه 1 از 1