فروش 2500 متر زمین بر خیابان کاربری صنعتی انشعابات آب وبرق مصرفی سند تک برگ با انتقال قطعی به نام خریدار
قیمت: 54,000,000,000 تومان

 • شهریار ، زرنان
 • کد: 30 زمین زراعی

7500 متر زمین با کاربری کشاورزی و صنعتی انشعابات آب ، برق و گاز در موقعیت ملک مناسب سرمایه گذاری و با قابلیت تفکیک به چندین قطعه سند مالکیت شش دانگ
تماس قیمت: 4,500,000,000 تومان

 • شهریار ، زرنان
 • کد: 2321 زمین زراعی

16000 متر زمین سهمیه آب کشاورزی سند تک برگ
تماس قیمت: 24,000,000,000 تومان

 • شهریار ، زرنان
 • کد: 3422 باغ و باغچه

فروش 16000 متر زمین کشاورزی قواره ملک دو کله انشعابات در موقعیت ملک سهمیه آب کشاورزی جهت آبیاری درختان دارای سند تک برگ عرصه و اعیان
تماس قیمت: 21,600,000,000 تومان

 • شهریار ، زرنان
 • کد: 3719 زمین زراعی

25860 متر زمین قواره ملک دو کله انشعابات در موقعیت ملک سهمیه آب کشاورزی جهت آبیاری درختان دارای سند تک برگ عرصه و اعیان
تماس قیمت: 31,032,000,000 تومان

 • شهریار ، زرنان
 • کد: 3718 زمین زراعی

16000 متر زمین بر اصلی خیابان مناسب ساخت باغ تالار سند تک برگ عرصه و اعیان
تماس قیمت: 40,000,000,000 تومان

 • شهریار ، زرنان
 • کد: 3424 تجاری

25000 متر زمین دو بر سهمیه آب کشاورزی مناسب برای باغ و ویلا
تماس قیمت: 22,500,000,000 تومان

 • شهریار ، زرنان
 • کد: 3421 باغ و باغچه

22 هزارمتر زمین چهاردیوار گلی انشعابات آب ، برق و گاز در موقعیت ملک سند مالکیت شش دانگ منگوله دار مشارکت هم قبول میکند قیمت : متری 1/600 میلیون
تماس قیمت: 33,000,000,000 تومان

 • شهریار ، زرنان
 • کد: 2454 زمین زراعی

1207 متر زمین با کاربری زراعی انشعابات آب ، برق و گاز در موقعیت ملک سند مالکیت 1/5 دانگ از شش دانگ
تماس

 • شهریار ، زرنان
 • کد: 2661 زمین زراعی
صفحه 1 از 1