کد: 4602

10000 متر زمين با300 عدد نهال زيتون ، گردو ، انار شيرين ، به و... در کنار رود خانه ي زيباي دگارود استان گيلان رودبار رحمت آباد روستاي سر سبز سيدان شماره تماس 09117633799
قیمت: 1,500,000,000 تومان

کد: 5040

چشم انداز بی نظیر روستا در دل طبیعت بکر دیدنی و جذاب شمال با300عدد نهال زيتون -گردو - انار شيرين - به و... در کنار رود خانه ي زيباي دگا رود استان گيلان رودبار رحمت آباد روستاي سر سبز سيدان با مشتری واقعی توافق می کنم
قیمت: 1,300,000,000 تومان

کد: 4839

باغ 10000 متری کنار رود روستا شمال گیلان فوریزیر قیمت چشم انداز بی نظیر روستا در دل طبیعت بکر دیدنی و جذاب شمال 10000متر زمين با300 عدد نهال زيتون ، گردو ، انار شيرين ، به و... در کنار رودخانه ي زيباي دگا رود استان گيلان رودبار ( رحمت آباد روستاي سر سبز سيدان ) با مشتری واقعی توافق می کنم
قیمت: 1,300,000,000 تومان

صفحه 1 از 1