کد: 5298

۵۰۰ متر زمین کاربری مسکونی داخل طرح، عالی برای سرمایه گذاری میتونین پروانه برای ساخت بگیرید اب برق گاز و اینترنت دارد جاده شخصی دارد ویو جنگل و رودخانه و شالیزار قابل ساخت، قابل تفکیک
قیمت: 1,250,000,000 تومان

کد: 3143

سند تک برگ..چهار دیواری شده.. موقعیت:جاده لاکانشهر کوچه رجایی 9 .. فرعی دوم..
قیمت: 290,000,000 تومان

کد: 3144

1400 متر زمین دارای دو سند 700 متری تفکیک شده. فروش دو قطعه باهم یا به صورت مجزا موقعیت: جاده فومن بیجارکنار..بر اصلی جاده ..
قیمت: 560,000,000 تومان

کد: 2437

32 هزار متر زمین با جواز مسکونی خارج از بافت کشاورزی 200 متر فاصله تا ساحل روبروی جاده اصلی قیمت : متری 950 هزار تومان

صفحه 1 از 1