200 متر زمین کاربری مسکونی انشعابات در موقعیت ملک دارای سند تک برگ
قیمت: 1,000,000,000 تومان

  • رباط کریم ، شتر خوار
  • کد: 3721 مسکونی
صفحه 1 از 1