کد: 5014

8000 متر زمین در رامین شهریار 2000 متر سند دار 7 ساعت آب موتور دارای بنای قدیمی باغ دو کله از سمت فردوسیه و شاهد شهر
قیمت: 14,400,000,000 تومان

صفحه 1 از 1