3000 متر زمین نهال کاری شده قواره ملک دو بر انشعابات در موقعیت ملک نزدیک بافت سهمیه آب کشاورزی جهت آبیاری درختان دارای سند تک برگ قطعات 300 و 350 متری نیز بفروش می رسد
تماس قیمت: 2,100,000,000 تومان

  • شهریار ، حصار مهتر
  • کد: 3731 زمین زراعی

قطعات 300 ، 426 و 700 متری نهال کاری شده انشعابات در موقعیت ملک سهمیه آب کشاورزی جهت آبیاری درختان دارای قولنامه از سند مادر دارای مجوز گلخانه
تماس قیمت: 490,000,000 تومان

  • شهریار ، حصار مهتر
  • کد: 3729 زمین زراعی
صفحه 1 از 1