12500 متر زمین چهار دیواری قدیمی دارای امکانات آب ، برق و گاز دارای مجوز و قابلیت وام سند مالکیت تک برگ

  • شهریار ، حصارساتی
  • کد: 526 زمین زراعی

28000متر زمین در موقعیت نصب آب ، برق ، گاز جنب یک قواره ی چهاردیواری سند مالکیت شش دانگ

  • شهریار ، حصارساتی
  • کد: 375 زمین زراعی

365 متر زمین داخل بافت روستا
قیمت: 90,000,000 تومان

  • شهریار ، حصارساتی
  • کد: 909 زمین زراعی
صفحه 1 از 1